Address: No. 1, Yanshan Road, Yuecheng Town, Jiangyin City, Jiangsu Province, China
 
P.C: 214404
 
General manager: Ding Hongcai
 
Mobile: +86 13906160752
 
Tel: +86-0510-86982730
 
Fax: +86-0510-86592296
 
 
 
Home >Contact Us
 Address: No. 1, Yanshan Road, Yuecheng Town, Jiangyin City, Jiangsu Province, China P.C: 214404
 Tel:
+86-0510-86982730
 Fax:
+86-0510-86592296
 General manager:
Ding Hongcai Mobile: +86 13906160752
 E-mail:
 Website:
Address: No. 1, Yanshan Road, Yuecheng Town, Jiangyin City, Jiangsu Province, China P.C: 214404 Tel: :+86-0510-86982730  Fax: +86-0510-86592296